NỒI #INSTANT_POT BẢN DUO 7 IN 1 #SALEE GIÁ SIÊU TỐT, VỀ TẬN TAY CHỊ EM CHỈ #4390K. Thú thật là em nồ