Một năm cứ nên uống 1 đợt thải độc ruột để THANH LỌC CƠ THỂ VÀ PHÒNG TRÁNH UNG THƯ các bác ạ