Tỷ giá tạm tính £1 = 31.000 tại thời điểm đầu tháng 8-2020.

Do chính sách bảo hiểm với nhân viên vận chuyển, các hãng vận chuyển UK chỉ nhận kiện hàng dưới 30kg. Do đó, Thuỷ Lâm UK lưu ý khách hàng chỉ đóng kiện hàng của mình dưới 30kg. Ngoài ra, cũng cần lưu ý về kích thước.

Bảng 1. Đơn giá với kiện hàng hàng thông thường

Kiện hàng thông thường là kiện hàng có trọng lượng:

  • Nhỏ hơn hoặc bằng 2kg và có kích thước tối đa 16x35x45 cm hoặc
  • Trên 2kg và có kích thước tối đa 39x40x48 cm.

Kiện hàng quá khổ là kiện hàng có kích thước vượt mức tối đa tương ứng với cân nặng như trên. Đơn giá: Vui lòng xem bảng 2.

Cân (kg)Tổng (£)£/kgTổng (VND)VND/kg
1£3.70£3.70115,000114,700
2£5.00£2.50155,00077,500
3£7.00£2.33217,00072,333
4£7.00£1.75217,00054,250
5£9.00£1.80279,00055,800
6£9.00£1.50279,00046,500
7£9.00£1.29279,00039,857
8£9.00£1.13279,00034,875
9£9.00£1.00279,00031,000
10£10.00£1.00310,00031,000
11£10.00£0.91310,00028,182
12£10.00£0.83310,00025,833
13£10.00£0.77310,00023,846
14£10.00£0.71310,00022,143
15£10.00£0.67310,00020,667
16£11.00£0.69341,00021,313
17£11.00£0.65341,00020,059
18£11.00£0.61341,00018,944
19£11.00£0.58341,00017,947
20£12.00£0.60372,00018,600
21£12.00£0.57372,00017,714
22£12.00£0.55372,00016,909
23£12.00£0.52372,00016,174
24£12.00£0.50372,00015,500
25£13.00£0.52403,00016,120
26£13.00£0.50403,00015,500
27£13.00£0.48403,00014,926
28£13.00£0.46403,00014,393
29£13.00£0.45403,00013,897

Bảng 2. Đơn giá với kiện hàng hàng quá khổ

Kiện hàng thông thường là kiện hàng có trọng lượng:

  • Nhỏ hơn hoặc bằng 2kg và có kích thước tối đa 61x46x46 cm hoặc
  • Trên 2kg và có kích thước tối đa 39x40x48 cm.

CânTổng (£)£/kgTổng (VND)VND/kg
1£6.50£6.50403,000201,500
2£13.00£6.50403,000201,500
3£13.00£4.33403,000134,333
4£13.00£3.25403,000100,750
5£13.00£2.60403,00080,600
6£14.00£2.33434,00072,333
7£14.00£2.00434,00062,000
8£14.00£1.75434,00054,250
9£14.00£1.56434,00048,222
10£15.00£1.50465,00046,500
11£15.00£1.36465,00042,273
12£15.00£1.25465,00038,750
13£15.00£1.15465,00035,769
14£15.00£1.07465,00033,214
15£15.00£1.00465,00031,000
16£15.00£0.94465,00029,063
17£15.00£0.88465,00027,353
18£15.00£0.83465,00025,833
19£15.00£0.79465,00024,474
20£15.00£0.75465,00023,250
21£15.00£0.71465,00022,143
22£15.00£0.68465,00021,136
23£15.00£0.65465,00020,217
24£15.00£0.63465,00019,375
25£15.00£0.60465,00018,600
26£15.00£0.58465,00017,885
27£15.00£0.56465,00017,222
28£15.00£0.54465,00016,607
29£15.00£0.52465,00016,034

Hàng dài hơn 150 cm hoặc có tổng 3 chiều lớn hơn 300 cm thì sẽ được tính là hàng siêu trường siêu trọng và sẽ cần book xe van hoặc xe tải để chuyên chở. Ví dụ như giường tủ, ghế sofa… Trường hợp này: Vui lòng liên hệ.