Coronavirus Job Retention Scheme – chương trình hỗ trợ duy trì việc làm trong thời gian dịch bệnh coronavirus

Chính phủ Anh đang nổ lực hết sức để trợ giúp các doanh nghiệp vượt qua những khủng hoảng do Covid-19 gây ra. Vì vậy họ đưa ra các chính sách Coronavirus Job Retention Scheme (chương trình hỗ trợ duy trì việc làm trong thời gian dịch bệnh). Doanh nghiệp nếu tham gia chính sách sẽ được trợ cấp để trả 80% lương của nhân viên bị nghỉ việc (tối đa 2500 bảng/tháng). Số tiền này là để giúp người chủ duy trì hoạt động mà không phải sa thải nhân viên, chứ không phải là lợi ích trực tiếp cho nhân viên, người chủ có quyền không tham gia chính sách hỗ trợ này.

Mỗi doanh nghiệp cần phải đăng ký scheme online, trên trang web của HMRC để cập nhập và xác nhận thông tin các nhân viên trong danh sách hiện đang bị nghỉ việc, nhưng vẫn còn tên trên bảng lương (furloughed workers). Để nhận được trợ cấp, người chủ phải thông báo tình trạng nghỉ việc tạm thời của nhân viên, và các nhân viên này ko được phép đi làm trong thời gian này. Xin lưu ý, hiện giờ HMRC vẫn chưa cài đặt xong các tính năng phần mềm cho việc đăng ký scheme online này. Nhưng một khi các tính năng sẵn sàng trên website, doanh nghiệp phải trực tiếp làm ngay.

Việc tính lương sẽ dựa chủ yếu trên lương cơ bản, lấy trung bình 12 tuần tính đến cuối tháng 2/2020 và không tính các ngày nhân viên nghỉ ốm. Chính sách này hỗ trợ doanh nghiệp ít nhất ba tháng từ 01/03/2020. Chính phủ sẽ tăng thêm thời gian hỗ trợ nếu thấy cần thiết.

Theo HMRC, việc bồi hoàn 80% tiền lương của nhân viên sẽ nhận được sớm nhất là cuối tháng 4. Cho những doanh nghiệp đang thiếu kinh phí để duy trì, các doanh nghiệp có thể đăng ký vay từ ngân hàng thông qua chính sách Coronavirus Business Interruption Loan Scheme.

Nguồn: HT Accountants