1. Gửi hàng từ Việt Nam sang

Click vào đây để xem báo giá và hướng dẫn gửi hàng.

2. Gửi hàng từ Anh về

Click vào đây để xem báo giá và hướng dẫn gửi hàng.

3. Order hàng UK

Giá trị đơn hàng và ship nếu có của hãng 
+
Công mua 3% tối thiểu £3

Cước vận chuyển về Việt Nam

Một số lưu ý:

Tỷ giá: Vietcombank cột 3 làm tròn lên 0.5 hoặc chẵn.

Công mua: 3% tối thiểu £3. Ví dụ, đơn £200 thì công mua là £6, đơn £60 thì công mua là £3 – mức tối thiểu.

Cước vận chuyển về Việt Nam: Xem mục 3 ở trên.

4. Gửi hàng đường biển từ Việt Nam sang hoặc từ Anh về

Click vào đây để xem hướng dẫn.