Nếu bạn thấy mã tracking (mã vận đơn) của đơn hàng của bạn ở đây, điều này có nghĩa là Thuỷ Lâm UK xác nhận đã nhận được hàng của bạn. Bạn có thể tra cứu theo mã vận đơn hoặc hãng vận chuyển. Dữ liệu được lưu trong 90 ngày.

Để đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng chúng tôi không hiển thị chi tiết đơn hàng.

Lưu ý: Khách hàng xem trên điện thoại hoặc máy tính bảng có thể kích vào dấu [+] để xem chi tiết.

Về hệ thống tracking của Thuỷ Lâm UK

Hệ thống tracking được Thuỷ Lâm UK tự xây dựng và đi vào hoạt động từ 18/07/2020. Nhờ hệ thống này, khách hàng có thể CHẮC CHẮN hàng gửi hoặc hàng tự order cho giao về Thuỷ Lâm UK đã được chúng tôi nhận được hay chưa.

Để đảm bảo tất cả các bên đều “nói chung một ngôn ngữ”, mã tracking (mã vận đơn) được chọn làm tiêu chí xác nhận việc giao và nhận hàng thay vì mã đơn hàng.

Bạn cũng có thể theo dõi tiến độ gửi hàng của bạn về Việt Nam thông qua 3 trạng thái: Sẽ ship chuyến tới -> Đang từ UK về VN -> Đã về VN. Nếu chúng tôi chưa nhận diện được hàng của ai, trạng thái sẽ là ‘Chưa biết của ai’.

Trong quý 3/2020, hệ thống sẽ cung cấp chức năng theo dõi tiến độ giao hàng khi hàng về đến VN.